Хотел „Партизан“ – Миленковић

У продужетку подужне осе централне зоне Бање према истоку, нишки индустријалац Миливоје Миленковић инвестира тада градњу највећег туристичког објекта у месту. По величини и опремљености један од најлепших и најсавременијих хотела у Србији… са лифтом, салама за ручавање и забаву и терасама за сунчање, сопственом посластичаром, хотелским лекаром, гаражама , баштом са хиљаду столица…. хотел је брзо стекао прворазредну репутацију, радио је током читаве године а собе и апартмани морали су да се резевишу годину дана унапред…

Хотел „Партизан“ – Миленковић

У продужетку подужне осе централне зоне Бање према истоку, нишки индустријалац Миливоје Миленковић инвестира тада градњу највећег туристичког објекта у месту. По величини и опремљености један од најлепших и најсавременијих хотела у Србији… са лифтом, салама за ручавање и забаву и терасама за сунчање, сопственом посластичаром, хотелским лекаром, гаражама , баштом са хиљаду столица…. хотел је брзо стекао прворазредну репутацију, радио је током читаве године а собе и апартмани морали су да се резевишу годину дана унапред…

Његова издалека уочљива форма са два вертикална бочна кубуса различитих облика била је, до изградње новог хотела Радон, бели акценат на зеленој панорами предела. Представља чист пример модернизма у приступу са изразито прочишћеном формом и детаљима. Сутерен у равни улице у коме су смештене радње и мезанин са салом ресторана, повезан са пространом терасом, прилагођени су терену у паду.

У јеку коришћења нових материјала надградњом је грубо измењена физиономија објекта и учињена непоправљива штета једном оваквом може се слободно рећи бисеру ране Модерне у овом крају.

Координате:

Латитуда: 43.292745

Лонгитуда: 22.009799