Извор „Бањица“

Овај извор избија на северозападном крају Островичког тектонског залива, тј. на Равнодолском раседу, који чини његову југозападну границу, на коти 248 метара надморске висине.

Извор „Бањица“

Овај извор избија на северозападном крају Островичког тектонског залива, тј. на Равнодолском раседу, који чини његову југозападну границу, на коти 248 метара надморске висине.

Након режимског осматрања у току једне хидролошке године, издашност врела измерена је у распону од 6,9 до 11,1 литара у секунди. На основу хемијског састава ова вода припада хидрокарбонантној групи, калцијумско магнезијузмског типа (HCO3 –Ca-Mg). Пх вредност је до 7,5. У гасном саставу преовлађује азот, што указује да је термална вода “Бањица” вадозног порекла. Садржај радиоактивних елемената је низак: Радон=4,44 bg/l , Радијум=0,13bg Уранијум=0,008 mg/l.

Координате:

Латитуда: 43.32354

Лонгитуда: 22.11184