Извор „Главно врело“

Главно врело Нишке Бање је термоминерално крашко врело, које избија на коти 248,47 на стени око 2,5 метра испод површине терена и главног бањског објеката. Са првобитном римском каптажом, изведеном у виду куполастог бунара озиданог у слојевима од опеке и бигра, из врела, одоздо избија топла вода и пење се под врх куполе.

Извор „Главно врело“

Главно врело Нишке Бање је термоминерално крашко врело, које избија на коти 248,47 на стени око 2,5 метра испод површине терена и главног бањског објеката. Са првобитном римском каптажом, изведеном у виду куполастог бунара озиданог у слојевима од опеке и бигра, из врела, одоздо избија топла вода и пење се под врх куполе.

Главно врело спада међу најиздашније хомеотермне српске бањске изворе, са минималним протоком воде од 35 л/сек и температуром воде од 38,2° до 38,5°С. Садржај минерала у води је незнатан. Суви остатак је 0,286 г/1 при температури 37,3 °С. Вода са Главног врела припада радиоактивним хомеотермама, чија радиоактивност износи 10,53 до 13,4 Махових јединица. Лековито својство воде ове терме потиче од радона и микроелемената.

Главно врело снабдева водом: Старо купатило (базен број 3) које потиче из седамнаестог века, Главно купатило (базене број 1 и 2), изграђено 1932., и купалишне објекте новијег датума: „Озрен“, „Зеленгора“, „Радон“ и „Терме“, изграђене у другој половини 20. века.

Координате:

Латитуда: 43.292074

Лонгитуда: 22.009437