Извор „Школска чесма“

Школска чесма је према балнеолошкој класификацији, хипотермални термоминерални крашки извор, са знатним садржајем калцијума, магнезијума, хидрокарбоната, оксида алуминијума, оксида гвожђа и силицијум-диоксида. (Станковић С., 2009.год.). Врело Школска чесма избија код старе школе у Нишкој Бањи, одакле јој и потиче назив. Издашност извора је 2,5 литара у секунди, а температура воде од 17°-19 °C.

 

Извор „Школска чесма“

Школска чесма је према балнеолошкој класификацији, хипотермални термоминерални крашки извор, са знатним садржајем калцијума, магнезијума, хидрокарбоната, оксида алуминијума, оксида гвожђа и силицијум-диоксида. (Станковић С., 2009.год.). Врело Школска чесма избија код старе школе у Нишкој Бањи, одакле јој и потиче назив. Издашност извора је 2,5 литара у секунди, а температура воде од 17°-19 °C.

Због неуједначеног прилива воде са врела Сува бања 1958. извршено је довођење воде овог врела до Главног врела и на том саставу уграђен је привремени раздељивач за мешање ових двеју вода са преливом за сувишне воде. Тиме је омогућено уједначење температуре воде између 39 °C колико износи на Главном врелу и температуре воде Суве бање која се креће између 12° и 37 °C. Преко три одвода раздељивачем је омогућено снабдевање купатила водом са три температуре. Вишегодишњим упоредним метеоролошкихм и хидролошким осматрањима, констатовано је да је термална компонента бањске воде стална и по температури и по издашности, а да промене настају услед променљивости хладних крашких компонената, чије количине зависе од атмосферских падавина у сливном (сабирном) подручју Суве планине и Коритњака.

Школска чесма је један од термоминералних извора Нишке Бање који избијају на јужном ободу Нишке котлине под висовима Коритњака (808 м), крајњем западном огранку Суве планине. Они су у раседној зони, ограниченој северним странама кретацејских кречњака Кованлука. Ти су кречњаци испресецани многобројним дијаклазама испуњени белим калцитским жилицама. У самој Нишкој Бањи, на нишавској тераси застрвени су дебелим слојем бигра, чија је просечна дебљина наслага око 10 м, али местимично и до 20 м.

Координате:

Латитуда: 43.296083

Лонгитуда: 22.008299