Јелашничка клисура

Јелашничка клисура је смештена у југозападном делу Суве планине и својом богатом морфолошком орнаментиком, ендемичним и реликтним врстама биљака, представља прави раритет природе.

Јелашничка клисура

Јелашничка клисура је смештена у југозападном делу Суве планине и својом богатом морфолошком орнаментиком, ендемичним и реликтним врстама биљака, представља прави раритет природе. Симбол ове клисуре су две терцијарне балканске врсте биљака: Српска Рамонда (Ramonda Serbica) и Наталијина Рамонда (Ramonda Nathaliae).

Клисура је изузетно атрактивна за љубитеље „слободног пењања“, који се могу опробати на најбољим природним стенама у Србији.

Координате:

Латитуда: 43.281885

Лонгитуда: 22.062373