Стазе здравља

Посебан део лечења , опоравка и рекреације у Нишкој Бањи чини шетња „стазама здравља“.

Постоје шест стаза здравља дужине од 350 до 1400 м.

Стазе здравља

Посебан део лечења , опоравка и рекреације у Нишкој Бањи чини шетња „стазама здравља“.

Постоје шест стаза здравља дужине од 350 до 1400 м.
Стазе I и II су без успона и падова и намењене су рехабилитацији тежих срчаних болесника.

Стазе III, IV и V представљају комбинацију хода по равном и успона са различитим нагибом. Намењене су рекреативцима и пацијентима који имају или су стекли већу толеранцију физичког напора.

Стаза VI или „златна стаза“ представља комбинацију наизменичног смењивања бржег и споријег хода. Погодна је за све оне кој желе да се баве физичком актвношћу у циљу очувања здравља.

Координате:

Латитуда: 43.291427

Лонгитуда: 22.007398