Вила „Чавдаревић“

Саграђена је као двоспратна породична кућа машинског инжењера Милорада Чавдаревића из Ниша, 1937. године, по пројекту архитекте Александра Медведева. Својим просторним решењем, складном пропорцијом габарита може се сматрати вредним архитектонским остварењем.

Вила „Чавдаревић“

Саграђена је као двоспратна породична кућа машинског инжењера Милорада Чавдаревића из Ниша, 1937. године, по пројекту архитекте Александра Медведева. Својим просторним решењем, складном пропорцијом габарита може се сматрати вредним архитектонским остварењем. Са пространом терасом, широком стрехом, маркантним димњацима, инвентивно изведеном браваријом, сажимају се у архитектури ове зграде модерна стремљења тог времена са богатом традицијом народног неимарства. Успешно реализованом конструкцијом у оквиру новог хотелско рехабилитационог центра „Терме“ овај објекат добио је нови шири јавни значај.

Координате:

Латитуда: 43.29372

Лонгитуда: 22.003034