Вила „Јела“ или „Краљева вила“

Ослоњена на шумски масив у подножју Коритњака има основну просторну композицију разуђеног габарита. Партерне фасадне површине су изведене рустично, неправилним блоковима од кречњака. Они потенцирају улазни трем са пространим степеништем низове аркада и стубова, каскадно разигране површине пространих тераса. Архитектура виле је у српско-византијском стилу, укусно али доста скромно намештена.

Вила „Јела“ или „Краљева вила“

Ослоњена на шумски масив у подножју Коритњака има основну просторну композицију разуђеног габарита. Партерне фасадне површине су изведене рустично, неправилним блоковима од кречњака. Они потенцирају улазни трем са пространим степеништем низове аркада и стубова, каскадно разигране површине пространих тераса. Архитектура виле је у српско-византијском стилу, укусно али доста скромно намештена.

Вила „Јела“ није била у краљевом власништву већ је он био гост код свог пријатеља и личног адвоката Јована Тодоровића, а вила је добила име по Јовановој супрузи Јели. Првобитна намена зграде је мењана током година, али углавном без већих адаптационих радова у ентеријеру. Екстеријер је мењан задњих година, фасада је сређена, промењена боја, враћена је првобитна бела, промењена капија и дограђени јарболи за заставе.

 

Координате:

Латитуда: 43.291616

Лонгитуда: 22.005931