Вила „Косовка“

Вила Косовка је подигнута пре 1940 године а пројектант је непознат. Иако су терасе на спрату накнадно затворене стаклом, задржана је њена складна и једноставна форма са промишљеним распоредом отвора и пуних зидова.

Вила „Косовка“

Вила Косовка је подигнута пре 1940 године а пројектант је непознат. Иако су терасе на спрату накнадно затворене стаклом, задржана је њена складна и једноставна форма са промишљеним распоредом отвора и пуних зидова. Заједно са хотелом „Дубровник“ и вилом Живковић формира ансамбл објеката изграђених у духу Модерне.

Координате:

Латитуда: 43.294043

Лонгитуда: 22.004548