Вила „Ристић“

Изградњу виле “Ристић” започео је нишки индустријалац Димитрије Мита Ристић, а после његове смрти (1936.) завршили су је његови синови Драги и Душан Ристић.

Вила „Ристић“

Изградњу виле “Ристић” започео је нишки индустријалац Димитрије Мита Ристић, а после његове смрти (1936.) завршили су је његови синови Драги и Душан Ристић. Изграђена је у стилу француског позног неокласицизма.

Координате:

Латитуда: 43.293229

Лонгитуда: 22.004212