Вила „Вера“

Вила Вера је још један пример мешавине традиционалних и савремених елемената. Изграђена је 1938. године за Драгог Живковића, народног посланика и такође је дело архитекте Александра Медведева.

Вила „Вера“

Вила Вера је још један пример мешавине традиционалних и савремених елемената. Изграђена је 1938. године за Драгог Живковића, народног посланика и такође је дело архитекте Александра Медведева. Објекат је тако постављен да се уклапа у пад терена, а утицај Модерне се огледа пре свега у масама, са јаким полукружним делом источног крила приземља. И овде је кров класичан, вишеводни са наглашеним стрехама а посебно је интересантан детаљ стилизоване ограде и аркаде терасе на спрату где се уочава мотив народног градитељства.

Координате:

Латитуда: 43.292403

Лонгитуда: 22.003192