Вила „Живковић“

Најизразитији и најлепши пример са свим карактеристикама чисте Модерне у решавању функције и обликовања маса, представља вила браће Живковић трговаца из Ниша, подигнута вероватно 1938 или 1939 године.

Вила „Живковић“

Најизразитији и најлепши пример са свим карактеристикама чисте Модерне у решавању функције и обликовања маса, представља вила браће Живковић трговаца из Ниша, подигнута вероватно 1938 или 1939 године. Слободно и динамично третирани волумени који се међусобно прожимају, истовремено акцентују вертикалност и хоризонталност. Јака полукружна маса првог спрата, са карактеристичним хоризонталним прозорским окнама, извире из основног корпуса објекта и лебди над улазном партијом приземља, ослоњена на кружне стубове.

Координате:

Латитуда: 43.294439

Лонгитуда: 22.004722